شهرآشوب

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق!

ميوه ها نعمت هاي خداوند اند كه به بشر ارزاني شده است . و درختان نشانه هایی از خرمی و سرسبزی بهشت او . خداوند گونه هاي مختلف از ميوه ها و درختان را آفريده و در عين حال به ابناء بشر اين اختيار را داده  كه با تركيب آنها ميوه هاي جديدي بسازد و بر آنها نامهاي تازه اي بگذارد .

 اگر چه معتقدم در صورتی كه ميوه ها در شكل ، رنگ و بو ،  طعم و مزه و خواصي كه خداوند از بدو خلقت آفريده است ؛  ثابت مانده و در این ژنتیک بازی ها دست نخورد حکیمانه خواهد ماند (  زيرا آفريننده اي حكيم كه همه افعال و فرمانهايش بر اساص حكمت و مصلحت است فرمان خلقت آنها را صادر كرده است )  در عين حال دستکاری ظاهری و فیزیکی اشجار  به معنی پیوند زدن و یا دستکاری ساختاری و ژنتیکی آنها و تركيب خواص دو يا چند ميوه  با هم و پرورش و برداشت ميوه اي چند گانه نيز كه اكنون در دانش جديد كشاورزي مرسوم شده است جالب توجه ، مفيد و شگفت انگيز است و هنوز دليل قاطعي براي رد  و ايراد بر اين تلاش علمي و ضرر و زيان احتمالي آن به دست نیامده است  . در هر صورت خداوند حكيم ابواب علم و دانش را بر بندگان باز گداشته و تشويق و ترغبيب به كسب دانش و علم اندوزي نموده و بر آن پاداش بسيار قرار داده است. اسلام هرگونه تلاشي كه به كشف و اختراع و ابداع و پيدايش پديده اي جديد و گشوده شدن بابي از علم و دانش بر بشريت بيانجامد و  در خدمت انسان و رشد و تعالي او قرار گيرد را ستوده است .

در قران كريم از چند درخت ميوه نام برده شده كه با دقت در كاربرد آنها  ممكن است نكات ارزشمندي به دست آيد. مثلا اينكه ثمر آنها و ميوه های آنها خصوصيت ويژه اي داشته اند و يا اينكه براي همه بشر شناخته شده اند و يا انكه " شاه ميوه "   محسوب شده و ممكن است به گونه اي باشد كه ساير ميوه ها از مزه و طعم و خواص ان بهره مند باشند . و يا نكات ديگري كه با تعمق و تامل در آيات كريمه قبل و بعد و نام سوره و موضوعي كه آن ميوه در سياق ان مطرح شده ممكن است بدست ايد.

بايد توجه داشت كه در پاره اي موارد قران كريم به درخت اين نوع ميوه ها اشاره مي كند كه البته اين هم از عجايب قرآن است زيرا در اين صورت علاوه بر اينكه به ميوه و ثمره درخت توجه مي دهد به خصوصيات و فوايد خود درخت نيز اشاره دارد مثلا سايه سازي نخلستان و زيبايي تاكستان و فوايد بي شمار باعات زيتون و غيره . بهر حال ؛  انگور ، زيتون ، انار و خرما چهار ميوه اي هستند كه به كرات و با صراحت در قرآن از انها نام برده شده است انجير ، موز و ترنج  اگر چه در بيشتر ترجمه هاي قرآن آمده اما مورد اختلاف و گفتگوي بين مترجمين و مفسرين است كه به معناي لغوي و اصطلاحي آن واژها باز مي گردد.  مثلا اينكه آيا سوره تين و كلمه تين در قران منظور خود ميوه انجير است يا نام كوهي است كه حضرت عيسي ع با خداوند در آنجا مناحات مي كرده است ؟.

و يا  كلمه طلح در سوره واقعه اشاره به چه درختي است ؟ كه ميوه آن نير مد نظر قرار گرفته است . در اين مورد لغويون  كلمه طلح را به گونه اي شرح مي دهند كه درخت موز را  تداعي مي كند  بهمين خاطر بيشتر مترجمين طلح را به معني مور معني كرده اند .

و يا در سوره يوسف واژه " متكئا "  را برخي متكا و پشتي كه بر آن تكيه مي زنند معنا كرده اند و برخي به قرينه هاي ديگر ميوه ترنج را معني كرده اند . در اينجا  نام ميوه ها را  با ادرس قرآني آن بيان مي كنم :

 انگور با مشتقاتش يعني عنب ، عنبا ، اعناب ، اعنابا ، الاعناب ،  11  مورد در 10 سوره 

 بقره 266  ، انعام 99 ، كهف 32 ،  رعد 4 ، نحل 11 و 67 ، اسراء 91 ، مومنون 19 ، عبس 28 ، يس 34 ، نباء 32 ،   

 انار با مشتقاتش يعني الرمان ، رمان   3   مورد در دو سوره

در انعام 99 و 141 ، الرحمن 68

 نخل با مشتقاتش  یعنی نخل - نخیل - نخلا - النخل - نخله - النخیل - بنخل ۲۰   مورد  در ۱۶ سوره 

بقره 266 ، انعام ۹۹ و ۱۴۱ ، رعد ۴ ٬  نحل ۱۱ و ۶۷ ٬ اسراء ۹۱ ٬ کهف ۳۲ ٬ مریم ۲۳ و ۲۵  ، طه ۷۱ ، مومنون ۱۹ ٬    شعراء ۱۴۸ ٬  يس  ۳۴    ٬ ق ۱۰ ، قمر ۲۰   ،   الرحمن 68  و ۱۱  ٬ الحاقه ۷ ٬   عبس ۲۹

زيتون  كه فقط با الف و نون يعني الزيتون آمده   4   مورد در سه  سوره

انعام 99 و 141 ، نحل 11 ، تين 1

 انجير 1 مورد ؛    مترجمين واژه "  تين " را در سوره تين آيه 1 ، به معني انجير گرفته اند و چنين ترجمه كرده اند كه سوگند به انجير و زيتون  و برخي گفته اند منظور كوه تين است كه بر حضرت عيسي ع  وحي نازل شد.

 مور  : از اين ميوه در قرآن  به صراحت نام برده نشده همانطور كه گدشت از تعريف درخت ان برخي از مترجمين و مفسرين ، آن  را منطبق با درخت موز دانسته اند به ترجمه هاي مشكيني ، فولادوند، پورجوادي ،كاويانپور ، انصاري مراجعه كنيد.  2  مورد   در واقعه 29  ، صافات 146 

 ترنج  1 مورد يوسف 31  كه به صراحت نام برده نشده به ترجمه هاي الهي قمشه اي و بروجردي مراجعه كنيد 

از برخي  سبزيجات و بوته ها در قرآن به تناسب نام برده شده  كه مي توانيد مراجعه كنيد. مانند پياز ، عدس ، خيار ، سير ، گندم

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 11:51  توسط شهره آفاق  |